Tjänster & verktyg för organisationsutveckling

38 bookmarks
Custom sorting
Sparbanken Skåne Föreningar
Sparbanken Skåne Föreningar
Tillsammans med föreningar - t ex ideella och ekonomiska föreningar - och klubbar utvecklar vi föreningslivet. Få mer tid och mindre administration.
·sparbankenskane.se·
Sparbanken Skåne Föreningar
Start - Serus AB
Start - Serus AB
VI HJÄLPER ER ÖKA DET sociala VÄRDESKAPANDET KONTAKTA OSS VÅRA TJÄNSTER Våra tjänster Vi hjälper organisationer i näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället att öka det sociala värdet som verksamheten bidrar till – och mer specifikt utifrån ett organisatoriskt, strukturellt och mätrelaterat perspektiv. Vi kan därmed bidra till utveckling i din organisation så att ni i … Start Läs mer »
·serus.se·
Start - Serus AB
Välkommen till Reflekta - Reflekta
Välkommen till Reflekta - Reflekta
Reflekta erbjuder dig facili­tering, ut­bild­ning och projekt­led­ning som gyn­nar ert gemen­samma arbete att upp­nå mål och resul­tat. Faci­li­tering be­tyder ”att göra lät­tare eller mindre svårt”. Du har visio­nen för arbetet. Med känsla för både helhet och de­taljer ger Reflekta arbetet den struk­tur som be­hövs så att ni når era mål. Välkommen att pröva oss –... View Article
·reflekta.se·
Välkommen till Reflekta - Reflekta
CaptureInnovation | Facebook
CaptureInnovation | Facebook
Vi är de innovativa och chefslösa teknikkonsulterna inom mjukvaru- och produktutveckling! Läs... Östra Hamngatan 46-48, 411 09 Gothenburg, Sweden
·facebook.com·
CaptureInnovation | Facebook
Home - Smart Coop
Home - Smart Coop
HOW DOES IT WORK? You are employed by Smart in your projects, whether these are invoiced work or projects that have been awarded cultural grants. We invoice for the work that you have performed and pay wages to you, whether you are an individual or a group. As an employer, we handle all taxes and
·smartse.org·
Home - Smart Coop
Beteendelabbet
Beteendelabbet
Vi kombinerar design och psykologi för att driva affärsnytta och skapa vinster för människan, organisationen & planeten.
·beteendelabbet.se·
Beteendelabbet
Sensus studieförbund
Sensus studieförbund
Följ @sensusstudieforbund på Facebook och få en inblick i all folkbildningsverksamhet vi är med och bidrar till.
·sensus.se·
Sensus studieförbund
Stiftelsen Ekskäret
Stiftelsen Ekskäret
Stiftelsen Ekskäret verkar för medvetandeutveckling, livslångt lärande och nyfiket utforskande möten med gränsöverskridande perspektiv. Stiftelsen bedriver i huvudsak sin verksamhet på två arenor; Ekskäret Klustret i Stockholm city och Ön Ekskäret i Stockholms skärgård.
·ekskaret.se·
Stiftelsen Ekskäret
Cobudget
Cobudget
·cobudget.com·
Cobudget
Övriga tjänster - Teater Mila
Övriga tjänster - Teater Mila
Dramapedagog Under den här rubriken huserar jag, Ylva Schönfeldt. Jag är utbildad dramapedagog och har jobbat med drama och teater på heltid sedan 1997. Dramapedagogik handlar om att genom övningar och lekar utveckla deltagarnas förmågor inom bland annat kommunikation, samarbete, kreativitet, fantasi och koncentration. Det är också en utmärkt metod att utgå från i teaterskapandet. Inom pedagogiken
·teatermila.se·
Övriga tjänster - Teater Mila
Drama - Helena Ulinder
Drama - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro I dramaövningarna stärks gemenskapen i gruppen. Genom att varsamt gå utanför boxen ökar kreativiteten hos både grupp och individ. Det är lekfullt och utmanande med målet att öka modet och tilliten till varandra. Läs mer: här Vad är drama för mig? Drama för mig är att verka tillsammans med andra människor. […]
·helenaulinder.se·
Drama - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro Vad är gruppdynamik för mig? Gruppdynamik är när människor samspelar, genom möten och genom processer. Tillsammans jobbar vi med olika dramapedagogiska övningar, som improvisation, trygghet, tillit, lyhördhet, närvaro, rörelser och samtal som leder till att stärka grupper. Helena har lång erfarenhet att vägleda grupper i kreativa processer. Både inom skolan […]
·helenaulinder.se·
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Home - World of Wisdom
Home - World of Wisdom
A global network of co-created gatherings where people explore a better future for themselves and the world.We believe in welcoming our challenges through curiosity, playfulness and co-creation.
·worldofwisdom.io·
Home - World of Wisdom