Utilissance Ekosystem

Utilissance Ekosystem

313 bookmarks
Custom sorting
För ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem - Positiva Pengar
För ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem - Positiva Pengar
Positiva Pengar är en växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi.Vi menar att orsaken till många sociala, ekonomiska och miljömässiga problem är att våra pengar skapas av affärsbanker i samband med långivning vilket mest gynnar de redan välbärgade och bankerna själva.Vi vill att pengar ska ges ut utan koppling till lån av en demokratisk och transparent myndighet som Riksbanken så att de blir ett betalningsmedel som verkar i allmänhetens intresse i stället för att gynna ett litet fåtal. %
·positivapengar.se·
För ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem - Positiva Pengar
Hållbara gemenskaper - Stensunds folkhögskola
Hållbara gemenskaper - Stensunds folkhögskola
Hur kan vi gemensamt skapa ett liv i balans med Jordens förutsättningar, där allas lika värde utgör grunden och där vi främjar positiv förändring i oss själva, våra nära sammanhang och världen vi lever i?
·stensund.se·
Hållbara gemenskaper - Stensunds folkhögskola
Teal School
Teal School
Changing the way we look at learning and education - a paradigm shift towards a Teal school
·tealschool.se·
Teal School
Ekobyar - hållbara byar & communities | Facebook
Ekobyar - hållbara byar & communities | Facebook
En samlingspunkt för ekobyar, hållbara byar och hållbara sociala boendeformer, men också för alla oss som vill leva mer i samklang med naturen och söker vägar att nå dit. Här kan vi knyta kontakter...
·facebook.com·
Ekobyar - hållbara byar & communities | Facebook
Om Fremia
Om Fremia
Kollektivavtal är grunden för det vi gör. Kollektivavtalet är kärnan i den svenska modellen. Som vi som arbetsgivarorganisation tror på och värnar.
·fremia.se·
Om Fremia
Vägen ut!
Vägen ut!
Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!
·vagenut.coop·
Vägen ut!
Goda affärer
Goda affärer
De största ekonomiska föreningarna, kooperativa företagen och ömsesidiga företagen i Sverige. Filtrera och sortera fram ditt eget urval.
·svenskkooperation.se·
Goda affärer
Övriga tjänster - Teater Mila
Övriga tjänster - Teater Mila
Dramapedagog Under den här rubriken huserar jag, Ylva Schönfeldt. Jag är utbildad dramapedagog och har jobbat med drama och teater på heltid sedan 1997. Dramapedagogik handlar om att genom övningar och lekar utveckla deltagarnas förmågor inom bland annat kommunikation, samarbete, kreativitet, fantasi och koncentration. Det är också en utmärkt metod att utgå från i teaterskapandet. Inom pedagogiken
·teatermila.se·
Övriga tjänster - Teater Mila
Drama - Helena Ulinder
Drama - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro I dramaövningarna stärks gemenskapen i gruppen. Genom att varsamt gå utanför boxen ökar kreativiteten hos både grupp och individ. Det är lekfullt och utmanande med målet att öka modet och tilliten till varandra. Läs mer: här Vad är drama för mig? Drama för mig är att verka tillsammans med andra människor. […]
·helenaulinder.se·
Drama - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro Vad är gruppdynamik för mig? Gruppdynamik är när människor samspelar, genom möten och genom processer. Tillsammans jobbar vi med olika dramapedagogiska övningar, som improvisation, trygghet, tillit, lyhördhet, närvaro, rörelser och samtal som leder till att stärka grupper. Helena har lång erfarenhet att vägleda grupper i kreativa processer. Både inom skolan […]
·helenaulinder.se·
Gruppdynamik - Helena Ulinder