لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد
لیزر موهای زائد
نحوه لیزر موهای زائد چگونه است؟ موها دارای نوعی رنگدانه به نام ملانین هستند. لیزر هم به وسیله ملانین موجود در موها جذب می شود، و سپس باعث تخریب سلول های سازنده مو می شود. بنابراین هر چقدر که مو، ضخیم تر و مشکی تر باشد، یعنی ملانین بیشتری داشته باشد، می تواند لیزر بیشتری را جذب کند و به راحتی از بین می رود.
·iranskincenter.com·
لیزر موهای زائد