Found 7 bookmarks
Custom sorting
White Dwarf May Have Shredded Passing Planet
White Dwarf May Have Shredded Passing Planet
In this Chandra image of ngc6388, researchers have found evidence that a white dwarf star may have ripped apart a planet as it came too close. When a star reaches its white dwarf stage, nearly all of the material from the star is packed inside a radius one hundredth that of the original star.
·www.nasa.gov·
White Dwarf May Have Shredded Passing Planet
Samouk skombinoval 32 tisíc záberov, aby vytvoril detailnú fotku Mesiaca
Samouk skombinoval 32 tisíc záberov, aby vytvoril detailnú fotku Mesiaca
Nepotrebujete mať doma Hubblov teleskop, aby ste videli niektoré vesmírne telesá z absolútnej blízkosti. Pozrite sa na tohto poľského samouka! Amatérsky fotograf Bartosz Wojczyński namieril svoj foťák na nočnú oblohu a z 32 tisíc záberov na náš Mesiac vytvoril takúto neuveriteľne detailnú fotografiu.
·www.doba.sk·
Samouk skombinoval 32 tisíc záberov, aby vytvoril detailnú fotku Mesiaca