A11y Cat: digital accessibility resources

A11y Cat: digital accessibility resources

2332 bookmarks
A-Z
Using ARIA
Using ARIA
This document is a practical guide for developers on how to add accessibility information to HTML elements using the Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2 specification , which defines a way to make Web content and Web applications more accessible to people with disabilities. This document demonstrates how to use WAI-ARIA in [HTML], which especially helps with dynamic content and advanced user interface controls developed with Ajax, HTML, JavaScript, and related technologies.
·w3c.github.io·
Using ARIA
Using ARIA
Using ARIA
This document is a practical guide for developers on how to add accessibility information to HTML elements using the Accessible Rich Internet Applications specification [WAI-ARIA-1.1], which defines a way to make Web content and Web applications more accessible to people with disabilities. This document demonstrates how to use WAI-ARIA in [HTML51], which especially helps with dynamic content and advanced user interface controls developed with Ajax, HTML, JavaScript, and related technologies.
·w3.org·
Using ARIA
Using color
Using color
USWDS makes it easier to build accessible, mobile-friendly government websites.
·designsystem.digital.gov·
Using color
UX Myths
UX Myths
UX Myths collects the most frequent user experience misconceptions and explains why they don't hold true.
·uxmyths.com·
UX Myths
Vancouver Digital Accessibility | Meetup
Vancouver Digital Accessibility | Meetup
We’re a group of developers, designers, accessibility, usability and any other tech professionals who have an interest in digital (web, mobile, etc.) accessibility and inclusive design. Who should join?If you work on digital accessibility and are eager to share your knowledge, want to learn how to m
·meetup.com·
Vancouver Digital Accessibility | Meetup
Vi är Begripsam.
Vi är Begripsam.
Begripsam bidrar till universellt utformade produkter och tjänster som tillgodoser alla människors behov. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.Vi bedriver egen forskning inom flera områden.Vi utvecklar, håller seminarier, föreläsningar, utbildningar samt leder workshops.Vi gör regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande.Vi driver egna projekt och medverkar i projekt i samarbete med andra.Vi är experter på att inventera lokaler och utveckla dem så att de blir både kognitivt och fysiskt tillgängliga för alla.Vi är aktiva inom både svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.Vi är både en förening och ett bolag.
·begripsam.se·
Vi är Begripsam.
Virtual Reality Accessibility: How to Add In-App Display Settings
Virtual Reality Accessibility: How to Add In-App Display Settings
Meta has nine accessibility Virtual Reality Checks (VRC) for creating accessible virtual reality (VR) experiences for people with disabilities. This looks at Accessibility VCR.Accessibility.5 , which focuses on providing users with the ability to adjust display settings such as contrast, saturation, temperature, hue shift, and tint to accommodate their visual needs.
·equalentry.com·
Virtual Reality Accessibility: How to Add In-App Display Settings
Virtual Reality Accessibility: How to Implement Multiple Locomotion Styles in Unity
Virtual Reality Accessibility: How to Implement Multiple Locomotion Styles in Unity
Incorporating diverse locomotion styles in virtual reality (VR) is crucial for creating an inclusive and accessible experience. By offering options such as teleportation, arm swinging, or free movement, VR developers can cater to different preferences, abilities, and comfort levels.
·equalentry.com·
Virtual Reality Accessibility: How to Implement Multiple Locomotion Styles in Unity