Found 3 bookmarks
Custom sorting
Civic Tech Sweden
Civic Tech Sweden
Ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens.
·civictech.se·
Civic Tech Sweden