Utilissance Ekosystem

Utilissance Ekosystem

491 bookmarks
Custom sorting
Om Fremia
Om Fremia
Kollektivavtal är grunden för det vi gör. Kollektivavtalet är kärnan i den svenska modellen. Som vi som arbetsgivarorganisation tror på och värnar.
·fremia.se·
Om Fremia
Vägen ut!
Vägen ut!
Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!
·vagenut.coop·
Vägen ut!
Goda affärer
Goda affärer
De största ekonomiska föreningarna, kooperativa företagen och ömsesidiga företagen i Sverige. Filtrera och sortera fram ditt eget urval.
·svenskkooperation.se·
Goda affärer
Övriga tjänster - Teater Mila
Övriga tjänster - Teater Mila
Dramapedagog Under den här rubriken huserar jag, Ylva Schönfeldt. Jag är utbildad dramapedagog och har jobbat med drama och teater på heltid sedan 1997. Dramapedagogik handlar om att genom övningar och lekar utveckla deltagarnas förmågor inom bland annat kommunikation, samarbete, kreativitet, fantasi och koncentration. Det är också en utmärkt metod att utgå från i teaterskapandet. Inom pedagogiken
·teatermila.se·
Övriga tjänster - Teater Mila
Drama - Helena Ulinder
Drama - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro I dramaövningarna stärks gemenskapen i gruppen. Genom att varsamt gå utanför boxen ökar kreativiteten hos både grupp och individ. Det är lekfullt och utmanande med målet att öka modet och tilliten till varandra. Läs mer: här Vad är drama för mig? Drama för mig är att verka tillsammans med andra människor. […]
·helenaulinder.se·
Drama - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Gruppdynamik - Helena Ulinder
Skratt allvar kreativitet gemenskap närvaro Vad är gruppdynamik för mig? Gruppdynamik är när människor samspelar, genom möten och genom processer. Tillsammans jobbar vi med olika dramapedagogiska övningar, som improvisation, trygghet, tillit, lyhördhet, närvaro, rörelser och samtal som leder till att stärka grupper. Helena har lång erfarenhet att vägleda grupper i kreativa processer. Både inom skolan […]
·helenaulinder.se·
Gruppdynamik - Helena Ulinder
STARTSIDA - Schvung
STARTSIDA - Schvung
Schvung löser samhällsutmaningar och får människor att växa. Vi hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns.  ALLA VINNER! Idag är det svårt för många människor att komma ut på arbetsmarknaden. Tänk om vi skulle kunna ta till vara på människors potential och samtidigt skapa ett bättre liv för […]
·schvung.se·
STARTSIDA - Schvung
What is sociocracy?
What is sociocracy?
This is a 18-minute introduction to sociocracy (aka Dynamic Governance) produced by Sociocracy For All (www.sociocracyforall.org). It covers circles and roles, meetings and consent, feedback and selection processes. You can access an interactive version of this video under www.sociocracyforall.org/moose If you're interested in deeper information, consider a SoFA training (www.sociocracyforall.org/training) or our handbook (www.sociocracyforall.org/mvos).
·m.youtube.com·
What is sociocracy?
Civic Tech Sweden
Civic Tech Sweden
Ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens.
·civictech.se·
Civic Tech Sweden
Om oss - KC Kompetenscenter
Om oss - KC Kompetenscenter
I maj 2017 blev registreringen av Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter klar på Länsstyrelsen. I och med detta är stiftelsen en självständig juridisk person. Den 13 september 2019 ändrades namnet på stiftelsen till KC Kompetenscenter Idéburen sektor. Stiftelsen har till ändamål att genom kompetenshöjande insatser fungera som motor och facilitator: för den idéburna sektorn att möta dagens […]
·kckompetenscenter.se·
Om oss - KC Kompetenscenter